Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Laurens Groenendijk én Patrick Kerssemakers, partner bij het Dutch Founders Fund.

Image for post
Image for post
Patrick Kerssemakers, Laurens Groenendijk, Hidde Hoogcarspel en Bas Beerens van Dutch Founders Fund.

Dutch Founders Fund (DFF) is opgezet door een aantal serial entrepeneurs, onder wie Laurens Groenendijk (bekend van Just Eat, Treatwell en Hiber), Patrick Kerssemakers (oprichter van fonQ) en Bas Beerens (WeTransfer). De mannen gebruiken hun uitgebreide ondernemerservaring om ‘rare deals’ te doen. …


Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Florentine Fockema, partner bij SHIFT Invest.

Image for post
Image for post
Florentine Fockema, partner bij SHIFT Invest

SHIFT Invest is met een derde fonds van 75 miljoen euro de grootste seed & early stage impact VC van Nederland. Met investeringen in innovatieve, disruptieve startups wil het fonds de balans tussen natuur en samenleving helpen herstellen. Bij SHIFT vindt Florentine de zingeving die voor haar ontbrak in private…


Hi there, we’re Golden Egg Check and we are startup analysts. We help startups to become investor ready and we help investors and corporates to get in touch with relevant scale-ups. Each year, we collect and analyze investments in Dutch startups & scale-ups.

Dutch tech startups and scale-ups raised more than €1.7 billion in venture capital last year. Despite covid-19, that's a new record:

We've done a ton of research on the companies, investors and deals that were involved in this €1.7 billion in VC funding. Read all about it in our Dutch Venture Capital Report 2020.

Image for post
Image for post
Order our Dutch Venture Capital Report 2020 here: https://goldeneggcheck.com/funding-analysis/

Have a…


Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Ragnar Jongen, VC bij DN Capital.

Image for post
Image for post
Ragnar Jongen (DN Capital)

Zijn ondernemershart is altijd blijven kloppen maar toch koos Ragnar Jongen er vijf jaar geleden voor om als investeerder aan de slag te gaan bij DN Capital. DN zit op meerdere plekken in de wereld en bundelt vaak de krachten met andere venture capital fondsen. …


We kennen allemaal de ‘R’ als reproductiegetal in de context van corona.

R > 1? Ellende. R < 1? Het gaat de goede kant op.

Ik heb een nieuw getal bedacht: ‘F’.

Image for post
Image for post
Photo by Al ghazali on Unsplash

F staat voor ‘former’ en ‘founder’. Het is ook een reproductiegetal, maar dan in de startup-context.

Het reproductiegetal laat zien hoe vaak ex-founders of -management van prominente scale-ups nieuwe startups opzetten. Dit getal geeft aan hoeveel nieuwe startups gemiddeld voortkomen uit één succesvolle scale-up. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal high potential startups in een ecosysteem ongeveer gelijk. …


Welkom, wij zijn Golden Egg Check en wij zijn startup-analisten. Wij selecteren en verbinden de beste startups met de meest relevante investeerders en corporates.

Image for post
Image for post
Foto van Kelly Sikkema via Unsplash

Nederlandse technologische startups hebben in 2020 bijna 1,7 miljard euro opgehaald bij durfkapitalisten. Dit is ondanks corona zelfs meer dan in recordjaar 2019, blijkt uit onderzoek van startup-adviesbureau Golden Egg Check.

De onderzoekers hebben in totaal 264 zogeheten venture capital-investeringen in Nederlandse startups en scale-ups in kaart gebracht. Hieruit blijkt er ruim 300 miljoen euro meer is geïnvesteerd dan in 2019. …


Startups worden hopelijk unicorns. Investeerders zijn ‘sharks’ of ‘dragons’. Ja, analogieën met het dierenrijk zijn populair in het startup- en tech-‘ecosysteem’.

Image for post
Image for post

Je kent natuurlijk de unicorn wel, maar wist je ook dat startups bijvoorbeeld vergeleken worden met zebra’s of kamelen?

Interessant genoeg worden investeerders vaak vergeleken met haaien, gieren, bloedzuigers en vampiers. Niet de meest sympathieke dieren zullen we maar zeggen.

Je kunt met zo’n vergelijking zelfs een publicatie scoren in de Harvard Business Review blijkt. Zo kunnen wij het ook. Want we komen genoeg bijzondere, gekke en interessante startups en investeerders tegen om er een beestenboel van te maken.


Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Felice Verduyn — Van Weegen, Investment Manager bij LSP.

Image for post
Image for post
Felice Verduyn — Van Weegen, Investment Manager bij LSP

LSP is een van de oudste en grootste health investeerders van Europa. Het team investeert in en ondersteunt life sciences bedrijven en dat begint vaak bij een professor met een patent. …


Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Christina Caljé, co-founder en CEO van video intelligence platform Autheos, angel investor en startup mentor.

Image for post
Image for post
Christina Caljé, entrepreneur, angel investor and startup mentor

Met Kamala Harris in aantocht als vice president schijnt de zon weer in de VS. Dat vindt in ieder geval Christina Caljé, co-founder van video intelligence platform Autheos, angel investor, en geboren en getogen in New York. Christina breekt graag een…


Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Frank Appeldoorn, managing partner van Arches Capital.

Image for post
Image for post
Frank Appeldoorn, Managing Partner Arches Capital

Een syndicaat van angel investors; dat bestond in het buitenland maar was in Nederland nog onontgonnen terrein, ontdekte Frank Appeldoorn in 2017. En dat terwijl er een valley of death bestaat voor startups die financiering zoeken tussen een paar ton en een miljoen. In 2018 richtte hij daarom samen…

Thomas Mensink

Startup analyst at Golden Egg Check (@goldeneggcheck). Bridging the gap between tech startups and VCs.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store